www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt07092020

Last update09:11:44

Back Kauzy Kauzy Teplárna

Teplárna

SERIÁL: Teplárna České Budějovice a.s. – Díl I. – Generální ředitel

  • PDF
     Vážení přátelé,
 
     nabízím Vám seriál o teplárně v podání pana Černého. Pan Černý je soukromým podnikatelem, jehož firma dodává Teplárně odborný software. Podnikatel, který na své živobytí vydělává prací, zatímco je nucen se dívat na to, jakým způsobem je rozebírána naše společná Teplárna před očima nás všech. Jde o legitimní názor občana v demokratické společnosti s tím, že máme zajištěnou jak odbornou znalost, tak znalost problematiky českobudějovické Teplárny. Seriál začíná zvolna a shora. 
 
     Ladislav Vrábel 
 
 
 

Seriál: Teplárna České Budějovice a.s. – Díl I. – Generální ředitel

 

Na úvod tohoto příspěvku bych se rád představil, jmenuji se Pavel Černý, vystudoval jsem VŠE Praha obor automatizované systémy řízení v ekonomice. V teplárenství se pohybuji zhruba od roku 1995, jde především o oblast analýzy a tvorby zákaznických systémů, definování potřebných vazeb ekonomických a zákaznických systémů či popisu procesů společnosti. Podílel jsem se na implementaci různých SW řešení v teplárnách České Budějovice, Strakonice, Písek, Tábor, Brno, Praha, Orlová-Lutyně. Také jsem byl členem implementačního týmu při přechodu společnosti ČEZ a.s. (12 teplárenských lokalit) na kompletní informační systém SAP. V nedávné době jsem se podílel i na návrhu řešení informačních systémů energetických firem Bohemia Energy a.s., United Energy a.s. či MVV Energie CZ a.s..

Tyto informace opravdu neuvádím jako „chlubení“ nebo zviditelnění své osoby, jen jsem se chtěl představit a doložit, že se opravdu při své práci setkávám s problematikou, o které chci psát a spolupracuji s pracovníky na různých stupních vedení společností a to včetně těch nejvyšších.


Další otázka pro okolí může být, proč jsem se rozhodl přispět ne tento web k problematice Teplárny České Budějovice. Předem chci říci, že nemám žádné vazby na zdroj či zdroje, které uveřejnili předchozí dva dopisy zaměstnanců a zároveň nemám jakoukoliv vazbu na firmu Forum Energy s.r.o.. A protože jsem „budějčák“ a středisko tepelného hospodářství OPBH či následně Teplárna České Budějovice mě přivedla k problematice teplárenství, se kterou se docela úspěšně živím, četl jsem se zájmem všechny příspěvky, které se objevily na tomto webu a čekal, jak dopadne situace po loňských volbách. Přiznám se, že jsem trochu očekával i rehabilitaci lidí a jejich práce, kteří museli z „vyšší“ moci opustit tuto společnost a pokud mám být úplně upřímný ( i když tímto zřejmě dávám do ruky zbraň lidem, kteří nebudou souhlasit s popisem situace ), tak včetně řešení na kterých jsem se podílel i já sám osobně. Zatím se nestalo vůbec nic, i když pro objektivitu musím říci, že chování představitelů TOP09, členů dozorčí rady, dává jistou naději na objektivní vyhodnocení všech již zveřejněných skutečností. Bohužel se objevují informace, že čas do začátku forenzního auditu je využíván k „vylepšení“ skutečností, které budou předmětem auditu …

A nakonec, pyšníme se tím, že jsme otevřená demokratická společnost, tak přeci nemůže být „hřích“ vyslovit svůj názor.


Na závěr tohoto úvodu bych chtěl zdůraznit, že jsem připraven se omluvit všem osobám, které případně uvedu v mých příspěvcích a prokáže se, že zveřejněné informace se nezakládají na pravdě.

Takže – Díl I.

Při pohledu na níže uvedenou tabulku opravdu nemůžu pana ing. Zdeňka Blažka nazvat jinak než „Jihočeský Superman“. Zvládat kvalitně všechny tyto funkce a zároveň být špičkovým manažerem v energetické firmě, to vyžaduje opravdu nadpřirozené vlastnosti. Nebo je to jinak ?

  

Obchodní firma

Politická činnost

Zdroj
Angažmá

Od:

Do:

28116488Nadační fond Jihočeské nadějeOR
Člen dozorčí rady
07.01.2010
Trvá
26093804Jihočeské nemocnice, a.s.OR
Člen dozorčí rady
17.03.2009
Trvá
28074955Blažek reality a.s.OR
Člen představenstva
13.12.2007
Trvá
25632426EURO - GLOBAL s.r.o.OR
Člen dozorčí rady
30.08.2010
Trvá
25187791SK Dynamo České Budějovice, a. s.OR
Člen dozorčí rady
20.12.2000
Trvá
60617250HC MOUNTFIELD a.s.OR
Předseda představenstva
26.04.2007
Trvá
60826835Teplárna České Budějovice, a.s.OR
Generální ředitel

Člen představenstva
19.01.2007
Trvá
25166115Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.OR
Člen představenstva
13.05.2008
26.01.2011
 obec Staré Hodějovicestarosta obce
Trvá
 Jihočeský krajkrajský zastupitel24.11.2008
Trvá
 ODSMístopředseda ČB
Předseda OS ČB č. 5

Trvá


Docela mě zaujala časová řada vzniku jednotlivých aktivit pana ing. Blažka. Do roku 2006, kdy byly předposlední volby a vyhrála nám ODS (podotýkám, že jsem ODS volil, jako i vždy předtím a to na všech úrovních, bohužel …), nebylo o těchto aktivitách dle výpisů z obchodního rejstříku ani vidu či slechu. Pan ing. Blažek sice pracoval jako ředitel a předseda představenstva Jihočeské plynárenské a.s., ale ostatní aktivity (myslím mimo ODS a Starých Hodějovic) aktivně asi tedy neprobíhaly.  Po volbách 2006 a po převzetí Jihočeské plynárenské a.s. koncernem EON a.s. se vše začalo obracet. Jsou to možná jen pomluvy, že ne úplně dobrovolný odchod ing. Blažka z Jihočeské plynárenské a.s. (tedy spíše ukončení pracovního poměru ze strany nového vlastníka) byl způsoben zjištěním opravdu vážných pochybení při vedení firmy, ale to by nám asi musel potvrdit někdo ze strany společnosti EON. A co další náhoda s nahrazením GŘ v Teplárně České Budějovice a.s. právě ing. Blažkem, o které se říká, že měla spíše politický než odborný podtext? Měnit vedení (což časem nastalo takřka kompletně) ve firmě mající stabilní výsledky a přinášející do městské pokladny nemalé peníze mi nepřipadá jako dobré řešení.  Říká se, že bývalé vedení teplárny se nezachovalo k ODS před volbami „vstřícně“ a nepomohlo naplnit stranickou kasičku. Opět jsou to možná pomluvy, ale je zajímavá shoda náhod, že v tu dobu se připravovala rozsáhlá rekonstrukce horkovodní sítě na levém břehu Vltavy a nepodlehnutí tlaku na cenu a na výběr dodavatele této akce mělo velký vliv na rozhodnutí o povolební změně vedení této městské společnosti.

To byl jen takový malý výlet na začátek této obdivuhodné kariéry. Nechci spekulovat o případných pochybeních při vedení společnosti Teplárna České Budějovice a.s., to by měl prokázat či vyvrátit forenzní audit, který jak věřím, bude v nejbližší době uskutečněn a prověří všechny skutečnosti týkající se nákupu uhlí od Sokolovské uhelné a.s., výstavbu kondenzační turbíny TG6, nákupy v oblasti IT od firem OAZA Computer či Microsystems CB, efektivnost rekultivace složiště či ostatní služby firem REKKA(AVE) či Teploinvest, spíše mě zarážejí jiné skutečnosti. Pan ing. Blažek má jistě klasickou pracovní smlouvy uzavřenou na 40 hodin týdně ( plus 2,5 hodiny na oběd a podle mých zkušeností manažeři na těchto pozicích pracují pravidelně i více hodin ). Jak může stihnout i ostatní výše uvedené aktivity ? Jen ze zvědavosti jsem „kouknul“ např. na zápisy ze zastupitelstva Jihočeského kraje. Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje se konají v pracovní dny od 10 hod dopoledne. Přeci nikdo nemůže pracovat na dvou místech najednou! Takže to byla dovolená ? A co aktivity v ostatních firmách a sdruženích, ty pan inženýr Blažek provádí po pracovní době nebo si opět bere dovolenou ?

Ať je to tak nebo jinak, být majitelem Teplárny České Budějovice a.s., asi bych nechtěl mít generálního ředitele s tímhle vytížením, protože se nemůže věnovat mé firmě na 100 procent. A to už vůbec nehovořím o tom, že mít ředitele, který vlastní nebo se i podílí na vedení jiných soukromých subjektů, může vyvolávat riziko konfliktu zájmů či jiných spekulací.


V kontextu výše uvedených skutečností a ostatních informací, které se poslední dobou objevují ve spojitosti s Teplárnou České Budějovice, si říkám, zda minulé představenstvo a minulá dozorčí rada byly za poslední roky se vším spokojeny a nebyl žádný důvod věci korigovat či měnit některá rozhodnutí .? Můj osobní názor je, že by se něco našlo, ovšem proč, když skoro každý v těchto orgánech má své zájmy? Prostě propojení mezi politickou a podnikatelskou sférou nebo rodinnými příslušníky funguje napříč politickým spektrem. Ale o tom možná někdy jindy v dalším dilu ….     

Městu dělá v teplárně potíže menšinový akcionář

  • PDF
Permanentního svolávání valných hromad v městské teplárně se bojí českobudějovická radnice. Vedení města se obává, že tak bude postupovat menšinový akcionář firma Forum Energy.

Rada města proto navrhla zastupitelstvu, aby byl delegován zástupce města na valnou hromadu teplárny na celý rok.Uopozice ale narazila. "To je jak z říše snů. Tady bylo pravidlem, že byl delegován zástupce tímto zastupitelstvem," reagoval na návrh rady zastupitel František Jelen. Doplnil, že nechce předjímat nějaké nekalé úmysly rady, ale odmítl hlasovat pro pověření na celý rok.Vdebatě poté od opozice i zaznělo, že nemá být dokonce delegován ani člen rady, ale právnická kancelář. Jelena i další zastupitele zajímalo, jak to třeba bude se zodpovědností za možná špatná rozhodnutí zástupce města v takovém případě.

Radnice ale upozornila, že jde o snahu vyhnout se možným komplikacím, pokud by město nedokázalo včas vyslat svého zástupce na mimořádnou valnou hromadu. Hrozilo by potom i to, že na náhradní mimořádné valné hromadě bude mít menšinový akcionář volnou ruku a město bude odsunuto na vedlejší kolej.

Primátor Juraj Thoma odmítl obavy o zneužití celoroční delegace městského zástupce a připomněl, že ve vedení teplárny, které rozhoduje o praktickém fungování firmy, jsou nyní zastoupeny všechny strany ze zastupitelstva, tedy i ODS, která návrh kritizovala. Nakonec byla delegace zástupce města změněna v tom smyslu, že platí jen pro období do řádné valné hromady, která by se měla konat v létě, a tak byla i odsouhlasena

Zdroj: http://ceskobudejovicky.denik.cz/

(win,rfv)

 

---

 

Teplárna ČB, a. s.

 

Podnik je více jak z 80 %vlastněn městem. Menšinový podíl akcií je v současné době z valné většiny vlastněn firmou Forum Energy

Město České Budějovice vybralo zástupce, který se bude účastnit valných hromad společnosti Teplárna

  • PDF

     Vážení přátelé,

 

     o situaci v Teplárně Vám v současnosti nemám co napsat. Snad jen to, že dozorčí rada (podle mých neoficiálních informací) odsouhlasila zadání forenzního auditu. Oslovila čtyři největší auditorské firmy s požadavkem na přítomnost odborníků z oblasti energetiky. Forenzní audit je zaměřený na konkrétní cíle, o kterých bohužel, ze snad lehce pochopitelných důvodů, zatím nechci psát. 

 

     Zdroj rozhovoru bohužel neznám, text pochází z Vaší emailové komunikace, za kterou Vám děkuji.

 

     Ladislav Vrábel 

 

 

22.  Město České Budějovice vybralo zástupce, který se bude účastnit valných hromad společnosti Teplárna

 

Moderátor (Pavlína Fendeková):

Českobudějovické zastupitelstvo se dnes dlouze dohadovalo o delegování zástupce města na celý rok na letošní valné hromady Teplárny. Město je v ní většinovým vlastníkem. Dříve zastupitelé vždy zvlášť rozhodovali před každou valnou hromadou. Radní změnu navrhli kvůli tomu, že nový menšinový akcionář Teplárny bude zřejmě činit obstrukce. A svolávat poměrně často mimořádné valné hromady. Zastupitelé by přitom nemuseli stihnout se vždy sejít a delegovat zástupce města. Návrh se příliš nelíbil opoziční ODS, její zastupitel Martin Kuba k tomu dodává.

 

Host (Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana kraje Jihočeský kraj):

Ta největší hrozba spočívá v tom, že pokud bude delegován jeden zástupce na celý rok a potom již bude pouze úkolován radou města, že z obchodního zákoníku má tento zástupce na té valné hromadě poměrně velký prostor provádět jakékoliv personální změny, které se potom samozřejmě mohou týkat celé strategie toho podniku. Bylo vždycky dobrým zvykem, že toto rada předkládala zastupitelstvu ke schválení. A v této chvíli, se nám zdá, že odebrat tuto právo zastupitelstvu, vyjadřovat se k tak zásadním věcem, vlastně o jednom z největších podniků, který má město ve svém majoritním vlastnictví, je krok velmi nešťastný.

 

Moderátor (Pavlína Fendeková):

Po poradě zastupitelských klubů nakonec Českobudějovické zastupitelstvo schválilo poněkud pozměněné usnesení. První náměstek primátora Miroslav Joch upřesňuje.

 

Host (Miroslav Joch, 1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města):

Tímto materiálem jsme pouze zvolili delegaci zástupce města, který na tyto mimořádné valné hromady bude chodit. Původně ten návrh byl dokonce roku 2011. Teď jsme to teda tím pozměňovacím návrhem omezili do června 2011, kdy bude valná hromada řádná.

 

Moderátor (Pavlína Fendeková):

Menšinovým vlastníkem, který drží 18% je brněnská firma Forum Energy. Podle obchodního rejstříku se jedná o společnost s ručeným omezením, stojí za ní britská firma Gas Investment. Menšinový vlastník chce na nejbližší mimořádné valné hromadě teplárny navrhnout odvolání představenstva a dozorčí rady této společnosti.

 

Menšinový akcionář v teplárně straší město

  • PDF
Českobudějovický deník
 
 

Menšinový akcionář v teplárně straší město

České Budějovice – Permanentního svolávání mimořádných valných hromad v městské teplárně se bojí českobudějovická radnice. Vedení města se obává, že tak bude postupovat menšinový akcionář firma Forum Energy, která do teplárny nedávno majetkově vstoupila.

Diskutovat (0)dnes 10:02

Objekt Teplárny České Budějovice.
Objekt Teplárny České Budějovice.
Autor: DENÍK/ Jaroslav Sýbek

Zástupci firmy ale  tvrdí, že o nynější mimořádnou valnou hromadu usilují proto, že chtějí co nejlepší vedení teplárny. Vyjádřili se kriticky i na adresu dřívějšího vedení teplárny. A nyní chtějí znovu volit vedení firmy, kde má město zhruba 80% akcií.

Rada města se ale bojí, že mimořádné valné hromady jsou jen obstrukcí menšinového vlastníka a že se budou opakovat krátce po sobě. Proto rada navrhla zastupitelstvu, aby byl delegován zástupce města na mimořádnou valnou hromadu teplárny na celý rok. U opozice ale narazila.

„To je jak z říše snů. Tady bylo pravidlem, že byl delegován zástupce na každou valnou hromadu tímto zastupitelstvem,“ reagoval na návrh rady zastupitel František Jelen. Doplnil, že nechce předjímat nějaké nekalé úmysly rady, ale odmítl hlasovat pro pověření na celý rok. V debatě poté od opozice i zaznělo, že nemá být dokonce delegován ani člen rady, ale právnická kancelář. Jelena i další zastupitele zajímalo, jak to třeba bude se zodpovědností za možná špatná rozhodnutí zástupce města v takovém případě.

Radnice ale upozornila, že jde o snahu vyhnout se možným komplikacím, pokud by město nedokázalo včas vyslat svého zástupce na mimořádnou valnou hromadu. Hrozilo by potom i to, že na náhradní mimořádné valné hromadě bude mít menšinový akcionář volnou ruku a město bude odsunuto na vedlejší kolej.

Primátor Juraj Thoma odmítl obavy o zneužití celoroční delegace městského zástupce a připomněl, že ve vedení teplárny, které rozhoduje o praktickém fungování firmy, jsou nyní zastoupeny všechny strany ze zastupitelstva, tedy i ODS, která návrh kritizovala.

Nakonec byla delegace zástupce města změněna v tom smyslu, že platí jen pro období do řádné valné hromady, která by se měla konat v létě, a tak byla i odsouhlasena. 

ZATÁPĚNÍ POD BIOKOTLEM - dopisy

  • PDF

48.  ZATÁPĚNÍ POD BIOKOTLEM »
Euro | 7.3.2011 | rubrika: dopisy | strana: 8 | autor: PAVEL KOŘÁN
Děkuji za článek o Teplárně České Budějovice. Ještě bych rád doplnil figurky na orloji. V dozorčí radě teplárny sedí také syn komunistického poslance Petra Braného. ...

 

 

48.  ZATÁPĚNÍ POD BIOKOTLEM

 

Děkuji za článek o Teplárně České Budějovice. Ještě bych rád doplnil figurky na orloji. V dozorčí radě teplárny sedí také syn komunistického poslance Petra Braného. Člověk s problematickou minulostí byl do teplárny přijat bez jakéhokoli vzdělání (nemá ani maturitu), do rady byl zvolen za zaměstnance, ale samozřejmě to bylo vedením ovlivněno. Proč by to měl být jinak právě on, bez zkušeností a s pouhými pár roky v teplárně? Mimochodem druhý syn poslance Braného je v manažerské pozici ve firmě A.S.AČeské Budějovice, spoluvlastněné městem. Kvalifikace? Zkrachovalý majitel reklamní agentury.

A proč zrovna synové KSČM bosse? ODS si tím koupila na čtyři roky klid v zastupitelstvu a mlčení. Sám Petr Braný byl mimochodem v teplárně v orgánech společnosti také dlouhou dobu.

Odstranit ředitele teplárny Zdeňka Blažka se nepodařilo proto, že tomu zabránila ČSSD na žádost ODS, se kterou je přes Hlubokou propojená. Náměstek Joch (ČSSD) se tím ani netají. Psát by se dalo ještě dlouho a hodně, teplárna je jedním z nejhroznějších příkladů toho, kam se dá dovést firma, když ji ovládají komunální politici. Neuvěřitelné kauzy se tam odehrávaly i dříve.

 

PAVEL KOŘÁN,

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

(PAVEL KOŘÁN)

 

Tisková prohlášení FORUM ENERGY s.r.o.

  • PDF
     Vážení přátelé,
 
     tento dopis jsem dostal dnes emailem a jelikož je mým velkým přáním dát Vám veškeré možné informace, abyste si mohli udělat vlastní názor na věc, zveřejňuji i toto.
 
     Ladislav Vrábel 
 

Vážený pane Vrábele,

 

vážíme si prostoru, který jste dal na Vašem serverům zaměstnancům Teplárny České Budějovice, a.s. kteří se snažili poukázat na stav dění v Teplárně České Budějovice.

Jako minoritní investoři v této společnosti máme zájem na jejím transparentním a dobrém fungování a jako tiskový mluvčí společnosti Forum Energy s.r.o. , bych Vám chtěl předat oficiální tiskové prohlášení, kterým chceme podpořit snahu těchto lidí.

 

Máme zájem o prošetření daných skutečností, o další informace v této kauze a pokud důvěra dovolí i o kontakt s těmito lidmi.

Víme, že čtou Vaše stránky. Tudíž bychom uvítali, kdybyste mohl tento vzkaz předat.

 

S pozdravem

 

Tiskový mluvčí společnosti Forum Energy s.r.o.

Giuliano Giannetti

 

tel. 225 113 764, mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
 
4.března 2011 
Tisková prohlášení FORUM ENERGY s.r.o. 
Forum Energy s.r.o. nemá nic společného s anonymními dopisy o 
situaci v TeplárněČeské Budějovice. Problémy Teplárny chce však 
řešit. 


Obsah anonymních dopisů 
zaměstnanců 
firmy je natolik konkrétní, že je jasné, že je psal 
člověk konkrétně 
seznámený s problematikou, který v teplárně 
působí zřejmě 
od roku 2007, 
tedy daleko dříve než Forum Energy vstoupilo do Teplárny České Budějovice, a.s.. Město 
České Budějovice by dle našeho názoru nemělo spekulovat nad autorstvím, ale věnovat se 
problémům, které jsou v nich popsané. Ostatně 
jejich existence je politikům již známa několik 
měsíců. Pokud by se prokázalo, že dopisy jsou pravdivé, tak by to výrazně 
ovlivnilo 
budoucnost Teplárny, bezpečnost zaměstnanců 
a cenu tepla v kraji. 

„S autorstvím anonymů nemáme nic společného.“ Tvrdí tiskový mluvčí Forum Energy s.r.o. Giuliano 
Giannetti. Dopisy se zmiňují o kauzách, které začínají daleko dříve než společnost Forum Energy s.r.o. 
vstoupila v roce 2010 do Teplárny České Budějovice, a.s. a jsou natolik konkrétní, že je zřejmé, že je 
psal člověk velmi dobře obeznámený s vnitřní situací v podniku. A dodává: „Překvapuje nás, že se 
město ve svých tvrzeních nezabývá jejich obsahem, ale pouze autorstvím a to ještě několik měsíců po 
jejich zveřejnění. “ Anonymy byly totiž podle jejich textu zaslány přímo primátorovi města už po 
volbách v říjnu 2010. „Na dotaz vznesený písemně primátorovi, co v této věci jako zástupce města 
a tedy největšího akcionáře teplárny a rovněž jako předseda její dozorčí rady podnikl, jsme jako 
obvykle nedostali žádnou odpověď“. 

Zmíněné anonymy uvádí případy porušení bezpečnosti práce, které vedly k trvalé invaliditě 
zaměstnance teplárny či nehodu v blízkosti mateřské školky v Alešově ulici, kde mohly být ohroženy 
lidské životy. „Pokud vedení města nezajímá bezpečnost občanů Českých Budějovic a zaměstnanců 
teplárny, tak otevřeně říkám, že nás jako spolumajitele ano.“ 

„Informační embargo, které zavedlo vedení města vůči ostatním akcionářům, nás však staví 
do situace, že nevíme skoro nic o dění ve společnosti jíž jsme druhým největším spoluvlastníkem“ 
pokračuje tiskový mluvčí Forum Energy s.r.o. „Činnost, kterou vyvinuli zaměstnanci Teplárny České 
Budějovice, a.s. upozorněním na problémy teplárny vnímáme jako odpovědný krok a uvítáme 
jakékoliv další informace, které by mohly prokázat skutečný stav hospodaření a fungování Teplárny“. 

Politické představitele ve vedení Teplárny České Budějovice a.s. vyzýváme k řešení problémů svých 
voličů. „Prvním krokem je výměna vedení teplárny za odborníky, opuštění snah o vytěsnění 
menšinových akcionářů z dozorčích orgánů teplárny a jejich izolace od dění v teplárně.“ Dodává 
tiskový mluvčí společnosti. 

Forum Energy s.r.o se stala nákupem podílu od skupiny E. ON v Teplárně České Budějovice, 

a.s. nejvýznamnějším privátním akcionářem teplárny. Forum Energy s.r.o považuje tuto investici za 
dlouhodobou a strategickou a má zájem se aktivně podílet na řádné správě a rozvoji Teplárny 
České Budějovice, a.s. 
Naší vizí je Teplárna České Budějovice, a.s. jako bezpečný a spolehlivý dodavatel tepelné energie 
pro občany, firmy a organizace ve městě České Budějovice, jako ekologická, moderní, transparentní 
a vysoce profesionálně řízená společnost. 

Tiskový servis Forum Energy s.r.o. 

Kontaktní osoba: Giuliano Giannetti, tiskový mluvčí FORUM ENERGY s.r.o (tel. 225 113 764, mail: 
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Více článků...