www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt07092020

Last update09:11:44

Back Kauzy Kauzy Teplárna

Teplárna

Spor vedení Českobudějovické Teplárny s˙minoritními akcionáři stále trvá

  • PDF

Spor vedení Českobudějovické Teplárny s˙minoritními akcionáři stále trvá

 
ČRo - České Budějovice | 24.3.2011
Moderátor (Pavlína Fendeková)

Moderátor (Pavlína Fendeková):

Spor vedení Českobudějovické Teplárny s˙minoritními akcionáři stále trvá. Zatím ho nevyřešila žádná valná hromada. Nejostřeji se do představenstva Teplárny opírá společnost Forum Energy. Ta si totiž stěžuje, že nemá přístup ke všem projektům teplárny, říká mluvčí Forum Energy, Giuliano Giannetti.

 

Host (Giuliano Giannetti, tiskový mluvčí Forum Energy):

Nám nejsou poskytovány ani informace, které nespadají od obchodního tajemství. Tím pádem v podstatě nevíme o tom, jakým způsobem je nakládáno s naším majetkem a naše činnost je především mířená k tomu, abychom tu společnost rozvíjeli. Naši zástupci jsou odborníci na energetiku a rádi bychom přispěli prostě k˙vedení společnosti. To v současné době nám není umožněno. A je na nás neustále uvalováno informační embargo. Příkladem je tato tisková konference, kde vlastně až zde se mi jako menšinový akcionáři, dozvídáme o tom, co vedení Teplárny chystá.

 

Moderátor (Pavlína Fendeková):

Teplárna ale argumentuje tím, že podle zákonů minoritní akcionáři nemají právo na přístup k informacím o budoucích projektech, vysvětluje právní zástupce Českobudějovické Teplárny Martin Zvěřina.

 

Host (Martin Zvěřina, právní zástupce Českobudějovické teplárny):

Akcionář má právo se účastnit valné hromady, má právo na ní hlasovat, má právo navrhovat usnesení. Má právo navrhovat protiusnesení. Má právo na to, aby mu představenstvo předložilo souhrnnou výroční zprávu o činnosti společnosti a má právo na zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti. Nicméně právo na konkrétní projekty projednávané na mimořádných valných hromadách, které nebyly by součástí těchto zpráv, které jsem tu jmenoval. Toto skutečně nejsou informace na které má akcionář právo, a proto představenstvo nezařazuje ve shodě jak s /nesrozumitelné/, tak s odbornou literaturou, tyto body pořadu jednání, na jednání těch mimořádných valných hromad. Takto si ta situace stojí právně.

 

Moderátor (Pavlína Fendeková):

Sporným bodem je projekt kotle na biomasu ve Vrátě, podle společnosti Forum Energy bude ztrátový a vedeníČeskobudějovické Teplárny špatně hospodaří. Tomuto tvrzení teplárna oponuje s tím, že nechá provést forenzní audit.

Spory mezi akcionáři teplárny narůstají

  • PDF
 

Spory mezi akcionáři teplárny narůstají

 
Právo | 25.3.2011 | rubrika: Jižní Čechy | strana: 10 | autor: Vladimír Vácha

Spory mezi městem, většinovým akcionářem Teplárny České Budějovice a jedním z minoritních akcionářů - společností Forum Energy, jež vlastní 18 % akcií, nabírají na síle.

Po poslední valné hromadě obvinilo Forum Energy vedení společnosti z nekompetentnosti a nepromyšlených investicí především do zamýšleného projektu spalování biomasy. Ve čtvrtek představitelé teplárny úder vrátili. Na setkání s novináři označil předseda představenstva radní Josef Průcha (ČSSD) útoky na vedení akciové společnosti za účelové a neodpovídající skutečnosti.

"Nechci o motivech spekulovat, ale může se například jednat o snahu zmíněného akcionáře získat místa v dozorčí radě a v představenstvu či si vynutit přístup k citlivým obchodním informacím nebo do archívů společnosti," řekl Právu Průcha. Dodal, že vedení firmy se proto logicky brání, aby nebyly poškozovány její obchodní a ekonomické zájmy.

Právní poradce teplárny advokát Martin Zvěřina v této souvislosti podotkl, že společnost rozhodně nebude jednotlivým akcionářům poskytovat informace o dílčích projektech například využití biomasy.

"Každý akcionář má široká oprávnění, nicméně do nich nepatří právo na jednotlivé projekty," zdůraznil Zvěřina. Dodal, že akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, navrhovat usnesení či proti usnesení a požadovat od představenstva výroční zprávu a od dozorčí rady zprávu o kontrolní činnosti.

Mluvčí Forum Energy Giuliano Giannetti je naopak přesvědčen, že takové informace by akcionáři chybět neměly, neboť jen tak je možné poznat, jakým směrem se společnost hodlá ubírat, neboť cílem Forum Energy je, aby teplárna byla zisková. Domnívá se, že v představenstvu by její zástupce chybět neměl, neboť disponuje odborníky.

"Na tom však má, jak zdůraznil generální ředitel Zdeněk Blažek, eminentní zájem i vedení teplárenské společnosti, a nebrání se proto ani forenznímu auditu, který má hospodaření ziskové společnosti prověřit.

"Na mimořádné valné hromadě, která proběhne 29. března, budu informovat akcionáře o hlavních parametrech auditu včetně období, které bude zahrnovat. Dozorčí rada doporučuje, aby audit byl zadán renomované firmě z tzv. velké čtyřky," zdůraznil předseda dozorčí rady Jiří Kořínek. Připustil, že však nepůjde o levnou záležitost.

 

***

 

Každý akcionář má nepochybně široká oprávnění, nicméně do nich nepatří právo na jednotlivé projekty. Martin Zvěřina, právní poradce Teplárny České Budějovice, a. s.

 

Regionální mutace| Právo - Jižní Čechy

  

Vedení teplárny - peníze jsme nezneužili

  • PDF
 

Vedení teplárny - peníze jsme nezneužili »

 

ČT 1 | 24.3.2011 | autor: Petr Šuleř

 

Moderátor

Českobudějovickou teplárnu čeká audit. Prokázat by měl, jestli vedení firmy špatně neinvestovalo stovky milionu korun, jak si stěžoval jeden z˙akcionářů. Vyjádření společnosti sledují i energetici, kteří se zase obávají toho, že firma postaví obří spalovnu biomasy. Ta by podle nich vyhnala nahoru cenu této suroviny. Situaci v Českých Budějovicích sleduje Petr Šuleř. Postaví se tedy spalovna na biomasu a jak vyvrátili představitelé firmy obvinění?

 

Autor

Co se týká spalovny na biomasu, mám špatnou zprávu pro teplárny v Jižních Čechách. Představitelé společnosti, stejně jako představitelé města, které vnímá hlavní podíl, potvrdili, že projekt na velkou jednotku, která by měla spalovat asi 90 tisíc tun biomasy ročně, je zatím stále ve hře. V Trhových Svinech se této suroviny nedostává, resp. její cena velmi výrazně roste. Co se týká námitek minoritního akcionáře společnosti Form Energie, který drží v˙Teplárně České Budějovice asi 18procentní podíl, tak tady ho vedení firmy rozhodně odmítlo. Minoritní akcionář ukazuje na některé nevýhodné nákupy. Podle vedení firmy to ale není pravda a spíše jde o jakýsi konkurenční boj a boj o místa v˙dozorčí radě této firmy, která je pro České Budějovice velmi důležitá. Nicméně zástupci města také oznámili, že ve firmě proběhne forenzní audit, který by měl informace, které se objevily i například ve formě anonymních dopisů na Internetu, vyvrátit, případně potvrdit. Nicméně ještě jednou zdůrazňuji, vedení firmy rozhodně odmítá, že by se dopouštělo např. předražení nákupů. 

S městem v jedné firmě – hořká realita Budějovické Teplárny

  • PDF
     Vážení přátelé,
 
     nejsem tu od toho, abych hodnotil menšinového akcionáře Teplárny, tedy společnost Forum Energy. Nejsem si jistý, jestli by firma Forum Energy spravovala Teplárnu lépe, než ji spravuje Město. Něco mi ale říká, že spravovat Teplárnu hůře, než tomu činí Město, snad ani nelze. Blog pana Giannettiho by nás mohl vést k zamyšlení, jaké je to vlastně podnikat s partnerem, který si říká Statutární Město České Budějovice. Z mé zkušenosti jde o nejhoršího obchodního partnera, kterého jsem poznal. Partner, který si neustále střílí do vlastního kolene, aby zpeněžil svou krev, zatímco na dluh nakupuje krevní konzervy za účelem vlastního nevykrvácení.
 
     Ladislav Vrábel 
 
 
blog.denik.cz
 
 
S městem v jedné firmě – hořká realita Budějovické Teplárny

Dnes se konala tisková konference představenstva Teplárny České Budějovice, kde jsem měl příležitost se seznámit s tím, jak představenstvo hodlá dále nakládat se společností, kterou s městem společně vlastníme. O uskutečnění konference jsme se dozvěděli od novinářů. Již jsme rezignovali na to, že by se s námi mohlo představenstvo bavit o osudu i našeho podniku otevřeně, nicméně toto setkání mi přineslo několik zajímavých postřehů o tom, jak uvažuje město České Budějovice o správě soukromého podniku.

24. 3. 2011

0

přečteno 26x

aktuálni karma článku: nový
Teplárna České Budějovice
Giuliano Giannetti

Pan advokát Zvěřina, který právně zastupuje teplárnu, velmi trefně vyjádřil vlastnické nároky v Teplárně České Budějovice: „teplárnu v současné době vlastní několik set akcionářů z dob kupónové privatizace, město, které dostalo svůj podíl zdarma a další investoři, kteří svůj podíl získali nákupem akcií na investičním trhu.“ Ano je to tak. Jediný, kdo do Teplárny vložil jakékoliv jmění a tudíž riskuje vlastní majetek, jsou menšinoví akcionáři jako Forum Energy s.r.o.. Město získalo svůj podíl zdarma a jeho postoj tomu bohužel odpovídá:

Pan Blažek dnes také řekl, že spor mezi městem a Forum Energy s.r.o. se týká maximalizace zisku. Prý zatímco společnosti Forum Energy, s.r.o. jde o zpeněžení investic, městu jde o něco jiného. Osobně tomuto výroku nerozumím – investice je tu od toho, aby byla návratná – tj. aby se peníze, které jsou do ní vkládány, vrátily v podobě budoucích zisků. Pro investora to znamená podíl na dividendě a pro město to samé, ať již se to promítne do snížených nákladů na teplo, do udržení stávajících cen, nebo do dotací např. pro dopravní podnik. Nicméně dle Blažka jde o něco jiného… o co tedy? O ztrátu nebo vyvedení peněz ze společnosti? To jsou přesně ty důvody, které vedou naši společnost ke znepokojení. Viděli jsme město investovat do nesmyslných projektů jako je projekt turbogenerátoru a biokotle v Novem Vrátu, které s sebou s nejvyšší pravděpodobností přinesou pouze ztrátu jak občanům a městu, které spravuje jejich majetek, tak naší společnosti.

Na naši žádost o rámcovou informaci o těchto projektech nám bylo dnes odpovězeno, že akcionáři „nepatří právo na informace o jednotlivých projektech, které by nebyly součástí výročních zpráv, proto je také představenstvo nezařazuje na jednání valných hromad“ (Zvěřina) a že jim patří pouze právo podávat na valných hromadách návrhy a hlasovat. Město tedy pokračuje v informačním embargu a odmítá říci, jak v teplárně hospodaří.

Jakým způsobem ale máme informovaně hlasovat a podávat návrhy o budoucnosti našeho podniku, když nám vedení teplárny de facto upírá jakékoliv informace? Navíc, jak je možné, že město a konkrétně primátor – tedy akcionář jako kdokoliv jiný, tyto informace má, když nám jsou upírány? A jak je možné, že rada města na mimořádném zasedání jedná o věcech o kterém ostatní akcionáři nemají ani ponětí?

Dle názoru města se máme nečinně dívat, jak jím zvolené představenstvo seskládané z naprostých neodborníků v oblasti energetiky opakovaně zavazuje Teplárnu České Budějovice k miliardovým projektům, které jsou prokazatelně ztrátové.

Ale jak jsem již zmínil, městu o nic nejde, jediní, kteří do teplárny vložili stovky miliónů z vlastní kapsy, jsme my…soukromí akcionáři.

Mgr. Giuliano Giannetti

Za Forum Energy 

Spor o teplárnu rozhodne teprve audit

  • PDF
 

Spor o teplárnu rozhodne teprve audit

vloženo: 25. 3. 2011 08:43, autor: vk

Teplárna v Č. BudějovicíchTeplárna v Č. Budějovicích

České Budějovice - Spor o českobudějovickou teplárnu má rozhodnout audit. Představitelé města se dohodli, že ho nechají udělat kvůli obviněním ze strany menšinového akcionáře. Ten tvrdí, že tuto městskou firmu připravilo její vedení svými nevýhodnými nákupy o stovky milionů korun. A taky odmítá plány na stavbu nové spalovny biomasy, která podle jejich názoru nebude kvůli nedostatku štěpky plně využita.

Video: Reportáž Petra Šuleře

Spustit videoSpustit video

Spustit video

Plán na vybudování teplárny, která má spálit asi devadesát tisíc tun štěpky ročně, zatím platí. Podle generálního ředitele Zdeňka Blažka a předsedy představenstva Josefa Průchy, který zastupuje město, je to pro České Budějovice ekonomicky i ekologicky zajímavý projekt. Ale například podle provozovatele teplárny spalující biomasu v nedalekých Trhových Svinech je to špatná zpráva. Už teď mají problémy s dodávkami suroviny a očekávají její nedostatek. Právě na to poukazuje i minoritní akcionář společnost Forum Energy, která spor vyvolala. Společnost je přesvědčena, že vedení českobudějovické teplárny, na které mají dohlížet zástupci města, investovalo špatně. Škoda se může pohybovat v řádu stovek milionů korun. Zkrácená citace tiskové zprávy, kterou vydala společnost, vlastnící asi šestinu českobudějovické teplárny, odstartovala řadu jednání i obvinění. "V tomto projektu se jednalo o investice v řádu miliard korun, které pravděpodobně firma nikdy nedostane zpátky. Poškozuje to město i nás, menšinové akcionáře," argumentuje mluvčí firmy Forum Energy Giuliano Giannetti. 

Teplárna České Budějovice však ústy generálního ředitele Zdeňka Blažka toto tvrzení kategoricky odmítla. "Jsem přesvědčený o tom, že náznaky minoritního akcionáře o možných finančních únicích jsou nepravdivé," dodává předseda představenstva Teplárny České Budějovice Josef Blažek. 

Mimořádnou tiskovou konferencí vedení teplárny reagovalo i na velmi konkrétní anonymní dopisy, které se objevily na jedné z českobudějovických webových stránek. I ony kritizovaly nákupy některých součástek a turbín. Naopak vedení města, které teplárnu z velké části vlastní, je spíš opatrné. Anonymní informace, i ty od minoritního akcionáře, ale chce prověřit. "Všechny odpovědi bychom měli znát z výsledků forenzního auditu," upozorňuje předseda dozorčí rady českobudějovické teplárny Jiří Kořínek. 

Na co všechno se mají auditoři zaměřit, bude jasné až koncem příštího týdne. Kdy město výsledky kontroly zveřejní, zatím není jasné.

Kontakt na autora reportáže:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

SERIÁL: Teplárna České Budějovice a.s. – Díl II. – Vedení společnosti a statutární orgány

  • PDF

Seriál: Teplárna České Budějovice a.s. – Díl II. – Vedení společnosti a statutární orgány

V tomto dílu bych se chtěl jen krátce věnovat problematice, kterou jsem naznačil na konci minulého a to je otázka vazeb vedoucích pracovníků či členů statutárních orgánů na politické strany a podnikatelské subjekty. Dlouho jsem váhal, zda mám uvádět i konkrétní jména všech, kterých se tento text dotkne. Nakonec jsem se rozhodl, že pokud budu uvádět jména tak pouze u osob, které jsou uvedeny v některém z oficiálních zdrojů, ze kterých čerpám (oficiální web stránky Teplárny České Budějovice a.s., registr ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR, portálu www.justice.cz a podobně). Ostatní bych raději označil jejich funkcí dle oficiální organizační struktury podniku, i když tyto jména jsou asi stejně všeobecně známá. Já opravdu nechci a ani nemůžu být soudcem nebo tím, který bude hodnotit pohnutky jednotlivých lidí, které je vedly k tomu, že se podílejí na tom o čem se někdy potichu a někdy nahlas hovoří. Dokážu se vžít do situace, kdy se člověk rozhoduje, jestli má být „čestný“, ale s problémy, které ne každý dobře snáší. Já sám to znám, taky jsem v roce 1988 musel řešit podobný problém, když jsem chtěl studovat vysokou školu, naštěstí přišel rok 1989 jinak bych možná seděl každý měsíc na schůzích v nějaké ZO KSČ … Je ovšem hodně smutné, že po 21 letech znovu řešíme podobné situace, i když s jinou stranickou legitimací a to jsme asi nechtěli.

Tak zpátky k tématu, zde je schéma organizační struktury vedení Teplárny České Budějovice a.s.:


Zdroj – oficiální webové stránky společnosti Teplárna České Budějovice a.s.

http://www.teplarna-cb.cz/teplarna.php?onas/organizacni-struktura/

 

 

Toto schéma bylo vytvořeno po příchodu nového vedení a mělo vést k lepšímu a efektivnějšímu řízení celé organizace, které jak jsem slýchával, nebylo úplně v pořádku. A jak se to projevilo v reálném „životě“ společnosti ?

Pozice na úrovni F2 ( odborní ředitelé ) nebyly obsazeny a pravomoci plynoucí z těchto pozic vykonává generální ředitel.

Pozice na úrovni F3 ( manažeři úseků ) byly obsazeny buď stávajícími pracovníky nebo nově příchozími manažery. Musím říci, že asi nikdo z nás nemůže zpochybnit právo vrcholového manažera, který se ujme vedení firmy právo mít kolem sebe spolupracovníky, kterým důvěřuje a mají potřebné odborné znalosti. Bohužel řešení, které bylo provedeno má své velké ale … Z celkového počtu 9 manažerů úseků jsou 4 (spíše 5, ale to si nejsem jist, abych nekřivdil …) bývalí zaměstnanci Jihočeské plynárenské a.s., přiznám se, že mě trochu udivuje takový hromadný přesun manažerů z prosperující soukromé společnosti do městské firmy, kde jistě nejsou tak zajímavé pracovní podmínky. Nevím zda pouze odchod generálního ředitele může vyvolat takový „exodus“ vedoucích pracovníků nebo byl k jejich odchodu i jiný důvod ? Jak jsem již jednou uvedl v jiné souvislosti, to by nám musel odpovědět někdo z firmy EON a.s.. Zároveň je i zajímavé, alespoň tedy podle mých informací, je drtivá většina manažerů teplárny členů ODS a to zřejmě shodou náhod oblastního sdružení č.5. Je to tedy vše opravdu náhoda nebo je tu opět prostor pro spekulace o propojení politiky a vedením městské akciové společnosti ….

Já opravdu nechci být „kádrovákem“ politického zaměření kohokoliv z nás a takzvané „velrybářské“ praktiky znám jen z televize, tak jsem se zeptal u lidí, kteří rozumí politice víc než já (podotýkám, že mezi nimi není pan Vrábel) a byl jsem překvapen. Tyhle řádky sem možná tematicky moc nepatří, ale pro pochopení celé situace si je dovolím uvést. Českobudějovická ODS má v současné době pět oblastních sdružení, původně bylo stanoveno, že z každého sdružení bylo vždy navrženo pět členů na kandidátky příslušných voleb. Před několika lety (přiznám se, že si nepamatuji rok kdy) začalo docházet k prosazování úprav vnitřního chodu strany, které vyvrcholili změnou nominačních pravidel na současný stav, kdy nominace vychází z počtu členů jednotlivých sdružení. Podle těchto lidí je tohle okamžik kdy podnikatelské zájmy jednotlivých předních členů ODS předčili samotnou politickou činnost. A asi nepřekvapí, že vítězi tohoto „zápasu“ byli zástupci sdružení čísel 1, 3 a 5. Předsedové těchto sdružení jsou Ing. Břetislav Kábele, MUDr. Martin Kuba a Ing. Zdeněk Blažek. A tímto „lehkým“ oslím můstkem jsme zpět na teplárně a jejich statutárních zástupcích. Z tohoto pohledu je velmi zajímavý pohled na představenstvo společnosti, která realizuje roční obrat mnoha stovek milionů korun.

Zdroj – Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR

Představenstvo společnosti Dozorčí rada společnosti

jméno:

Ing. Zdeněk Blažek

jméno:

Mgr.Juraj Thoma

funkce:

předseda představenstva

funkce:

předseda dozorčí rady

trvání členství:

od: 19.1.2007

trvání členství:

od: 20.6.2008

 

 

 

 

jméno:

Ing. Břetislav Kábele

jméno:

Ing. Ivana Popelová

funkce:

místopředseda představenstva

funkce:

místopředseda dozorčí rady

trvání členství:

od: 19.1.2007

trvání členství:

od: 20.6.2008

 

 

 

 

jméno:

JUDr. Josef Průcha

jméno:

Mgr. Rudolf Vodička

funkce:

člen představenstva

funkce:

člen dozorčí rady

trvání členství:

od: 19.6.2009

trvání členství:

od: 19.6.2008

 

 

 

 

jméno:

MUDr. Martin Kuba

jméno:

Peter Braný

funkce:

člen představenstva

funkce:

člen dozorčí rady

trvání členství:

od: 19.1.2007

trvání členství:

od: 27.3.2009

 

 

 

 

jméno:

František Jelen

jméno:

Miloš Roušal

funkce:

člen představenstva

funkce:

člen dozorčí rady

trvání členství:

od: 19.1.2007

trvání členství:

od: 17.3.2010

 

 

 

 

 

 

jméno:

Ing. Tomáš Hurtík

 

 

funkce:

člen dozorčí rady

 

 

trvání členství:

od: 3.11.2010


Záměrně uvádím stav do 22.02.2011, tedy kdy došlo ke změnám v těchto orgánech. Myslím si, že hodnotit někoho za měsíc kdy je ve funkci by nebylo úplně férové a uvidíme jakým způsobem se obměnění zástupci vyrovnají se svými úkoly, které je jistě čekají.

K dozorčí radě je těžko něco říci, ta má mít kontrolní funkci a pokud za celé období nic nezjistila, tak to jí asi vše připadalo v pořádku, pak se musím jen pousmát.

Představenstvo společnosti to je „silnější“ káva. Pokud se podívám na složení tohoto orgánu pak se musím ptát, jaké odborné znalosti mají uvedení představitelé, tedy mimo politické příslušnosti. Zvláště členové ODS (modře podbarvené osoby) jsou zřejmě činorodí „pracanti“ protože následující výpis to dokazuje:

  • Pan ing. Kábele – 3 dozorčí rady + představenstvo teplárny

  • Pan MUDr. Kuba – 9 dozorčích rad + 1 soukromá firma + 2 představenstva (včetně představenstva teplárny)

  • Pan Jelen 2 dozorčí rady + 4 soukromé firmy + představenstvo teplárny

  • Pan Ing. Blažek byl již zveřejněn.

Složení doplňuje pan JUDr. Průcha za ČSSD, který je pouze členem jedné dozorčí rady a představenstva teplárny.

A tak se tedy ptám, existuje propojení politiky a podnikání nebo ne ? Každý z nás si asi musí udělat svůj názor, já za sebe musím říci, že ano. Nemůže to být pouze vše jen náhoda a teď je jen otázka zda opravdu všechny aktivity prováděné v souvislosti s Teplárnou České Budějovice a.s. byly a jsou prováděny efektivně a pouze ve prospěch města České Budějovice, ale o to by se snad měl v první řadě zajímat vlastník společnosti. Co Vy na to pane primátore Thomo, jste přeci bojovník za očištění vztahů ve společnosti a za omezení vlivu „mocných“. Nebo po volbách to už neplatí ?

A aby to nevypadalo, že jsem nějak zaujatý proti členům ODS, tak jeden příklad sociálně čistého přístupu ČSSD. Advokátní kancelář pana JUDr. Průchy zastupuje firmy REKKA a Teploinvest, které jsou významnými dodavateli Teplárny České Budějovice a opravdu by mě zajímalo jak se zvýšil obrat dodavatelských služeb těchto firem za poslední 4 roky.

Tak tímto bych asi skončil s „personálními“ otázkami a můžeme se vrhnout na konkrétní „kauzy“ hospodaření Teplárny České Budějovice a.s. a smysluplnosti některých investičních akcí ne ? Jako první by to mohla být výstavba kondenzační turbíny TG6, tak v dalším díle, možná …..

 

Více článků...