www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Út03312020

Last update11:43:24

Back Kauzy

Kauzy

Teplárna ve zdraženém (10%) kabátě.

Českobudějovická teplárna je naprosto skvělou ukázkou politicko-ekonomických poměrů v našem městě. Městský podnik je z velké části ekonomicky zdevastovaný neschopným vedením v podání politické špičky města a forenzní audit vypracovaný na základě anonymních dopisů o krádežích a rádoby investicích je utajován kým jiným, než opět těmi samými politiky. Manažeři raději utekli.

Na druhou stranu, ne každý - nikdo - vyvodil ze situace v teplárně politickou zodpovědnost. A tady opravdu nevím, jakou pozici měl primátor Thoma coby člen dozorčí rady. Pokud vím, Teplárnu řídil především generální ředitel Blažek, o kterém se dnes v ODS vážně hovoří jako o kandidátu na post senátora (nebudeme si nic nalhávat, imunita není k zahození) a představenstvo společnosti. Možná bychom se na osobní politickou odpovědnost mohli zeptat ministra průmyslu Martina Kuby. Martin Kuba tento termín používá rád.

Naše skvělá radnice k tématům vytunelované společnosti mlčí a forenzní audit je trezorovou záležitostí. Dokonce i ten politik, který nejvíce křičel po odhalení nepravostí, v den debaty o získání výsledků forenzního auditu prohlásil, že "se tyhle dokumenty hlavně nesmí dostat do rukou Vrábela", pravděpodobně chtěl říci, "zveřejnit". A tak jsou výsledky ukazovány pouze akcionářům. Fotit, kopírovat nebo odnášet je nelze, pouze pročíst. Tak jako tak jen málokdo viděl výsledky kompletní, tedy včetně příloh.

 

Pánové ze současné dozorčí rady Teplárny. Víc, než si myslíte!

A protože za Město, ani za Teplárnu mi nikdo žádné informace nedává a šéf dozorčí rady bývalý kandidát na investičního náměstka mi raději položil telefon, jsem moc rád, že menšinový akcionář Forum Energy na informace tak skoupý není. Mimochodem, co vlastně měla znamenat fotografie pana Lamicha v posledním článku v Právu? Bez označení jména. To snad novináři z Práva chtějí ukazovat, že vědí, kdo je skutečným majitelem oněch sedmnácti procent? Nevěděl jsem, že je to tajemství.

Zajímavé je také, co prohlásil náš kandidát na primátora Ing. Miroslav Joch: „Domnívám se, že ze strany Forum Energy jde o mlžení a znervóznění současného vedení společnosti a vnášení neklidu do chodu firmy,“ řekl Právu náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD). Že nám pan ekonomický náměstek raději nepoví, kolik nás stálo "hospodaření" v Teplárně za poslední roky. Proč nám nepoví, že forenzní audit potvrdil většinu z toho, co bylo napsáno různými zasvěcenými osobami na tomto webu, v dopisech zaměstnanců Teplárny a v komentářích k těmto článkům? Snad kvůli politickému přátelství s některými aktéry kauzy?

A proč panu náměstkovi tak moc vadilo, že se o Teplárně píše na tomto webu? Pan náměstek po mně dokonce při jednání u něj v kanceláři chtěl, abych o Teplárně a jeho kolegovi Průchovi nepsal. Jsem asi hloupý. Já jsem si naivně myslel, že naše dohoda o podpoře zrušení výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby byla čistá a že jsem se k psaní vyjádřil jasně. Věřil jsem, že pan náměstek hovoří o výpovědi pizzerii jako o špatném kroku kvůli situaci jako takové. Ještě že jsem o Teplárně stihl napsat před jednáním rady města o zrušení výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby. Představte si, kdyby náměstek Joch a radní Průcha hlasovali pro zrušení výpovědi pizzerii a já bych článek napsal až poté. Měli by mě za zrádce. Řekli by "my jsme naší část dohody splnili a on píše dál".  A já, hlava nemoudrá, přitom vůbec nepochopil, že ona podpora měla být za mlčení. Jsem naivní. A protože jsem psal dál, pan náměstek hlasoval pro výpověď. Jak prosté.

 

Ladislav Vrabel

Zdroj: http://forumenergy.cz/teplarna-ceske-budejovice/

 

Teplárna České Budějovice

Teplárna České Budějovice

Teplárna České Budějovice, zdroj TČB

Forum Energy je největším soukromým vlastníkem společnosti Teplárna České Budějovice
a také jediným, který získal tento podíl tržní cestou – čili vložením vlastního kapitálu do této společnosti.

Počátkem minulého roku naše společnost díky aktivitám místního budějovického blogera získala přístup k anonymním dopisům bývalých zaměstnanců teplárny, které velmi informovaným způsobem popisovaly nezákonné jednání budějovických politiků ve společnosti Teplárna České Budějovice a jimi způsobené škody.

 

 

Tyto škody vznikly v době působení současného primátora Českých Budějovic Juraje Thomy jako předsedy dozorčí rady této společnosti. K 16. prosinci 2011 je podáno 15 žalob souvisejících s jednáním zástupců města v českobudějovické teplárně.

Již rok bojujeme o nápravu poměrů v Teplárně České Budějovice.

V únoru 2011 se Forum Energy se prostřednictvím svého zástupce v dozorčí radě snažila dosáhnout prošetření závažných informací, popsaných v anonymních dopisech zaměstnanců TČB. Vzhledem k tomu, že teplárna odmítla jakkoliv spolupracovat v této věci, požádali jsme o pomoc soud, který vydal závazné rozhodnutí ukládající představenstvu teplárny zpřístupnit materiály popisující rámec investičních akcí Teplárny České Budějovice.

Generální ředitel a předseda představenstva Zdeněk Blažek (ODS) v reakci na tento požadavek nejprve pohrozil vyvést ochrankou člena dozorčí rady za menšinového akcionáře z teplárny a nakonec odjel před přivolanou Policií ČR a exekutorem, který měl vyhotovit úřední záznam této události.

Odvolání zástupce menšinového akcionáře z dozorčí rady

Pouhý jeden den po výše popsané události, tj. 22. února 2011 Město České Budějovice zastoupené novou koalicí HOPB, TOP 09 a ČSSD odvolává z dozorčí rady teplárny zástupce menšinového akcionáře. Tím dochází ke zneplatnění rozhodnutí soudu, které bylo vázané na tuto funkci. Politické špičky odpovědné za investiční projekty ve společnosti, včetně primátora města Juraje Thomy, odchází z vedení společnosti ukrýt se do ústraní. Z vyjádření nově zvoleného předsedy představenstva teplárny JUDr. Josefa Průchy (ČSSD) navíc jednoznačně vyplývá, že město v rozporu se zákonem disponuje důvěrnými materiály Forum Energy, jejichž zdrojem je Krajský soud v Budějovicích.

Forenzní audit byl utajen dříve, že se stačilo cokoliv vyšetřit

V reakci na činnost Forum Energy, Tomáš Bouzek resp. TOP 09 vydává návrh uspořádat v teplárně forenzní audit. Reakcí je anonymní výhružný dopis s prostřeleným terčem. Forum Energy návrh na nezávislý a standardní forenzní audit podporuje. Renomovaná společnost Deloitte zahajuje v dubnu 2011 forenzní audit a v červnu 2011 přináší konkrétní výsledky, které potvrzují některé informace zmíněné v anonymních dopisech zaměstnanců. Jako nestandardní je hodnocen prodej zkušebny Mydlovary i investice do TG6 a mnoho dalších finančních operací a investic teplárny.

Audit byl rozhodnutím dozorčí rady i představenstva utajen před veřejností a dosud (k datu 1. ledna 2012) nedošlo k žádnému konkrétnímu obvinění jakéhokoliv člena vedení společnosti ze strany teplárny, které by vedlo k úhradě způsobených škod. Jediným hmatatelným výsledkem forenzního auditu je  rezignace bývalého ředitele TČB Zdeňka Blažka (ODS) a výměna bývalého předsedy dozorčí rady Jiřího Kořínka (TOP 09), který audit v teplárně prosadil za spolupracovníka primátora (HOPB).

Návrh města na budoucnost teplárny nemá reálný základ

V kontextu těchto událostí teplárna představuje v červnu 2011 tzv. studii optimalizací zdrojů – studie má sloužit jako ospravedlnění pro investice o výši až 2,5 mld. Kč do výrobních technologií, které teplárna musí udělat v nadcházejících letech.Studie připravila stejná společnost, která stavbou turbíny TG-6 způsobila pod dozorem primátora a dalších komunálních politiků teplárně škodu 197 miliónů Kč. Na nekonzistenci a chatrnosti podkladů studie upozorňují akcionáři a hosté v rámci 45-ti minutové diskuze. Předseda představenstva se v jejím průběhu přiznává, že teplárna nemá informace o nejdůležitější investici teplárny – napojení na horkovod JE Temelín. Forum Energy tento postup označuje za diletantství, které jednoznačně poškozuje Teplárnu České Budějovice.

Jednání města a Forum Energy končí fiaskem

Vzhledem k vyhrocené situaci se v srpnu 2011 Forum Energy pokouší zahájit s městem České Budějovice sérii jednání, která by pomohla situaci ve společně vlastněném podniku řešit. Cílem Forum Energy je dosáhnout dohody o způsobu společného řízení podniku a především o kontrolních mechanismech, které mají zabránit dalšímu plýtvání. Primátor a náměstek primátora na prvním jednání oznamují, žeměsto nemá potřebu dosáhnout jakékoliv dohody, protože si s 80% akcií mohou v teplárně dělat, co chtějí.

Na druhé jednání město vysílá již jen své právníky z kanceláře BBH. Tato kancelář, která se v Českých Budějovicích náhle objevila v létě 2011, je dle zpravodajského bloguwww.motejlek.com nadstandardně napojená na Energetický a průmyslový holding(EPH)  ovládaný skupinami PPF a J&T. Zakladatelé BBH jsou spjati s kauzami, jako bylyKajmanské fondy IPB nebo „prodej“ rozhodujícího balíku akcií České pojišťovny, který nakonec získal Petr Kellner v podstatě zdarma. Forum Energy po té, co se dozví o střetu zájmu této společnosti, která zároveň zastupuje naši konkurenci i konkurenci samotné TČB, jednání ukončuje. Z důvodu setrvání města na tomto nesmyslném formátu jednání se žádné další jednání už neuskuteční.

Na zastupitelstvu města ze dne 15. září 2011 se strhává rozmíška mezi ODS a TOP 09. Z vystoupení radního Bouzka vyplýváže teplárně prospělo, že zástupci ODS v teplárně byli natolik neschopní, že své akce v TČB si nebyli schopni smluvně ošetřit. Bývalý předseda dozorčí rady Juraj Thoma vyzývá zastupitele k autocenzuře.

Co nás čeká v roce 2012

Forum Energy, s.r.o. považuje zmíněné investiční projekty představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. za naprosto zřejmým důkazem jeho nekompetentnosti a poškození investice naší společnosti v Teplárně České Budějovice, a.s.

Forum Energy, s.r.o. žádá o zprůhlednění řízení společnosti v rukou skutečných odborníků na energetiku bez pochybných politicko-podnikatelských vazeb.

Forum Energy s.r.o. se bude domáhat osobní odpovědnosti na členech představenstva případně i dozorčí rady, kteří se na schválení, realizaci či nezabránění nevýhodných investic teplárny (dosavadních i budoucích) podíleli a to uplatněním práva na náhradu vzniklé škody.

 

 

Také na Vás vyskakují reklamní bubáci?

Zdroj: http://ceskobudejovicky.denik.cz/, 3. 1. 2012

Také na Vás vyskakují reklamní bubáci?

Letiště nebude! Byznys firem není veřejným zájmem

V českobudějovickém zastupitelstvu se poslední roky hovořilo o dotaci z EU na výstavbu mezinárodního letiště jako o hotové věci. Podobně jako o dotaci na splavnění Vltavy. Zdá se ovšem, že i miliony investované do výstavby mezinárodního letiště jsme mohli využít lépe, protože ani stavbu mezinárodního letiště v Plané Evropská unie ze svých fondů nepodpoří. Částka přes 400 milionů z dotačních fondů EU vyplacena nebude. Podrobné informace přináší dnešní vydání Týdeníku Budějovickohttp://www.jihocesketydeniky.cz/clanek/budejovicko

Je mi to trochu líto, protože létám poměrně často, na druhou stranu mohu zodpovědně říci, že o mnoho nejde. Létat můžeme i z nedalekého Linze, Prahy, nebo Brna.

Problém to asi bude pro některé podnikatele, především asi pro Františka Jelena z ODS. Ten se totiž v této investiční akci angažoval z lidí, které znám, nejvíce. I zde ovšem spatřuji spoustu prostoru pro nové nápady a možnosti pro nové podnikatelské záměry. Pan Jelen na mne na poslední adventní neděli (černé smuteční neděli), když jsem prodával od rána na Zlaté vánoční uličce punč, celkem nevkusně pokřikoval, že máme nejhorší punč ve městě. Prý se to nedalo pít, a to ochutnali všechny. To, že ochutnali všechny, bych jim dle stavu věřil, ale na námitku o špatném punči jsem panu bývalému investičnímu náměstkovi opáčil, že jeho nechuť zřejmě bude způsobena čímsi jiným, než obsahem kelímku. Reakce ostatních návštěvníků našeho punčového stolku vypovídaly o opaku. Lidé se vraceli a náš punč byl v 16.00 hodin kompletně vyprodán. To ale není podstatou mé úvahy. Spíše než kvalitou punče, který máme zakázáno radou města před pizzerií prodávat, bych se rád zabýval příležitostí pana zastupitele Jelena. Teď, když to vypadá, že se mezinárodní letiště stavět nebude ... Fresh Pizzerii u Žáby rada města zakázala prodávat punč na Piaristickém náměstí ... Spousta volného času, prázdné Piaristické náměstí ...

Mě by jenom zajímalo, kolik by panu Jelenovi přišlo lidí pochválit jeho punč. Co myslíte?

A je byznys soukromých firem dle pravidel pro přidělování dotací EU veřejným zájmem?

A víte kolik stojí let soukromým letadlem na jednání investičního náměstka do Králového Hradce a zpět? Anebo měl pan investiční náměstek zrovinka pár hodin volno ve své funkci náměstka a letěl do Hradce jako byznysmen Jelen?

A kdo zaplatí za škody způsobené špatně zadanou stavební akcí našeho zimního stadionu? Nebo je to jedno, že máme ledovou plochu sice novou, ale asi o metr kratší, než je standardní rozměr pro hokejové soutěže, které se díky naší skvěle zorganizované investiční akci v Českých Budějovicích nepořádají, ani pořádat nebudou?

A oněch pět milionů soukromému hokejovému klubu? To je standardní podpora podnikání v Českých Budějovicích?

Zdá se, že v tom hokeji máme celkem slušný hokej a v tom mezinárodním létání tak trochu létáme. A ve zplavňování plaveme a v teplárně nám "" hoří koudel.

Ovšem nejen investiční náměstek Jelen pracoval na projektu mezinárodního letiště za podpory dotací z EU.

Zavzpomínejme:

"Martin Kuba (ODS) - 1. náměstek hejtmana - zabezpečování úkolů v oblastech regionálního rozvoje, evropské integrace, spolupráce s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, územního plánování, stavebního a územního řízení, investic v dopravě, dopravní obslužnosti a silničního hospodářství."

A co na to pan ministr průmyslu? Kdo vyhodnotí osobní politickou zodpovědnost za vedení investic na Kraji a mimo jiné také za řízení čerpání evropských dotací na Krají?

On vlastně i ten počet vzletů, který jedním ze základních argumentů našich politiků z ODS, je nesmyslem. Sám létám a mám kamarády na letišti v Plané. Někdy jsem při tréninku za den zvládl i desítky vzletů a přistání sám. A kdo čísla o počtu vzletů a přistání připravoval? Podle čeho?

Ono se to tak nějak vědělo, že? (viz článek níže)

Ladislav Vrabel

 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/96183-dotace-ma-spojit-ceske-budejovice-se-svetem-jeji-zadani-je-ale-pry-ucelove/

 

Dotace má spojit České Budějovice se světem, její zadání je ale prý účelové

Velikost textu:

České Budějovice – Modernizované letiště v Plané u Českých Budějovic se má stát uzlem, který spojí jihočeskou metropoli se světem a nahradí chybějící infrastrukturu v podobě železničního koridoru a dálnice. Kraj a město ovšem na přeměnu zchátralého vojenského areálu na moderní odbavovací prostor pro mezinárodní lety nemají dostatek peněz. A tak i tady mají přijít na pomoc evropské dotace. Jenže už se zvedá první vlna kritiky. Dotace pro slibně naplánovaný projekt byla podle opozice vypsána tak, že na ni nedosáhne nikdo jiný, což odporuje unijním pravidlům.

Celý článek zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/96183-dotace-ma-spojit-ceske-budejovice-se-svetem-jeji-zadani-je-ale-pry-ucelove/

 

Českobudějovický deník

Zdroj: http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/letiste_provoz_cb20090113.html

 

Dvakrát větší nárůst letů v minulém roce zaznamenalo Letiště České Budějovice v Plané. Statistické údaje svědčí o tom, že zájem o létání na jihu Čech se stále zvětšuje.

„Za uplynulý rok se zde uskutečnilo přes dvanáct tisíc vzletů a přistání, což je ve srovnání s rokem 2007 dvojnásobný počet pohybů. Nejvyužívanější bylo letiště v květnu, rušné byly ale všechny letní měsíce, s tím že turistická sezona v podstatě končila až v říjnu,“ uvedla mluvčí společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Martina Vodičková.

 

 

Českobudějovický deník

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/letiste_dotace_cb20081221.html

„Jihočeské letiště není šťastnou volbou z hlediska priorit. Hrajeme příliš mnoho simultánních partií,“ myslí si o letišti vzhledem k finančním možnostem města opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch.

 

 

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/letiste-v-plane-v-rukou-jihoceskeho-kraje/

 

Letiště v Plané v rukou Jihočeského kraje

Letiště v Plané u Českých Budějovic převedlo ministerstvo obrany na Jihočeský kraj. Letiště má zatím licenci jen pro neveřejné mezinárodní lety. Na vybudování terminálu a dalšího vybavení letiště by měla jít půl miliardová dotace z Evropské unie. Velká dopravní letadla by mohla v Plané přistávat již v roce 2009.

Převod bývalé bojové části vojenského letiště za 134 milionů korun schválila vláda již začátkem května.

Zdroj: ČTK

 

 

 

Zdroj: http://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/stranky/letiste.aspx

 

Letiště

Letiště České Budějovice

www.airport-cb.czObsah se otevírá do nového okna

V areálu bývalého vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic se postupně rozvíjí mezinárodní Letiště České Budějovice. V současnosti má status veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, kategorie 4C (délka dráhy větší než 1800 m, pro letadla s rozpětím křídel od 24 m až do 36 m).

V  roce 2010 se uskutečnila první etapa rekonstrukce a modernizace Letiště České Budějovice, jejímž výsledkem je nově opravená budova řídící věže, zrekonstruovaná administrativní budova a zasíťování areálu, zahrnující vodovodní a plynové přípojky, včetně optických telefonních kabelů. Tento první krok, který vede k vybudování standardního regionálního mezinárodního letiště, stál investora, kterým je Jihočeský kraj, přes 65 milionů korun.

Po první etapě modernizace bude následovat etapa druhá, podstatně náročnější. Zahrnuje výstavbu nové odbavovací haly, rozšíření stojánky a zpevnění části dráhy, instalaci navigačních technologií a technologií pro řízení letového provozu a vybudování nezbytného technického zázemí. Financování tohoto projektu je podmíněno úspěšnou žádostí o dotaci z evropských fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu Jihozápad.

Letiště České Budějovice chce být do tří let standardním, přiměřeně velkým regionálním leteckým přístavem, který bude schopen odbavit deset středně velkých letadel typu Airbus 320, nebo Boeing 737 denně, jižní Čechy přiblíží světu a Jihočeši odtud budou moci létat na dovolenou.

Letiště v Plané provozuje akciová společnost Jihočeské letiště České BudějoviceObsah se otevírá do nového okna, jejímiž jedinými vlastníky - každý s 50% podílem - jsou Statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj. Pozemky v letištním areálu vlastní Jihočeský kraj, na nějž majetek bývalého vojenského letiště bezúplatně převedla Vláda ČR v květnu 2007.

Historie českobudějovického letištěObsah se otevírá do nového okna sahá do 30. let 20. století, kdy vznik civilního letiště v Plané zaštítilo a finančně z valné části zajistilo město České Budějovice. Provoz zahájený v roce 1937 přerušila 2. světová válka, kdy letiště sloužilo pouze vojenským účelům.

Po válce na letišti krátce fungovala pravidelná linka Praha-České Budějovice, ale po komunistickém puči v roce 1948 začalo letiště opět sloužit jen vojenským účelům - až do nedávna. Zajímavou kapitolou v historii letiště je výcvik izraelských pilotů v roce 1948.

 

PF 2012

Do nového roku roku Vám všem přeji hodně štěstí a zdraví, splněných snů, lásky a bezpečí. Žádné PF jsem nevytvořil, leč mezi jinými jsem jedno vtipné PF dostal poštou. Takže snad jen pro zasmání. Nemyslím si, že by dnešní ministr průmyslu Kuba, politik-podnikatel Jelen, kandidát za ODS na post senátora Blažek, či snad ostatní "správci" Teplárny, která nám v letošním roce podražila teplo o deset procent (proč asi?) neměli dostatečně Dlouhé prsty na to, aby kauzu odklonili od možnosti řádného vyšetření a odsouzení.

Ladislav Vrabel

Slavné jihočeské losovačce předcházel varovný dopis pro hejtmana Zimolu

Přestože je Zimola hejtmanem, a zastupuje tak kraj navenek, může vnímat veškerou kritiku za losovačky jako nespravedlnost. Koaliční smlouva, kterou v roce 2008 uzavřela v Jihočeském kraji ODS a ČSSD, vymezuje sféry jejich vlivu. Za oblast regionálního rozvoje, evropské integrace, územního plánování, stavební a územní řízení, investice v dopravě a silniční hospodářství získala zodpovědnost na základě smlouvy ODS, konkrétně první náměstek hejtmana Martin Kuba, vlivný předseda jihočeské ODS. (Loni Kuba neúspěšně kandidoval na post místopředsedy ODS. Funkci nezískal, i když byl jeho podporovatelem vlivný podnikatel Pavel Dlouhý přezdívaný „kníže z Hluboké“.)

Jihočeský kraj si najal administrátora, který měl na starosti výběr vítěze zakázek. Administrátorem byla společnost Tercier, jež na losování spolupracovala s firmou Inženýrské služby Hradec Králové, které patřila policií zabavená losovací zařízení. Samotné losování prováděla firma Kleris, v jejímž vedení figuruje Roman Krist, jenž se angažoval v proslavené karlovarské losovačce.

„Zadavavatel (myšleno administrátor – pozn. red.) má v podmínkách smlouvy s Jihočeským krajem, že jím organizovaná soutěž bude korektní a v souladu s platnou legislativou. V případě, že se způsob losování ukáže jako nekorektní, stane se kraj poškozeným a bude po zadavateli vymáhat smlouvou stanovené odškodnění,“ dodává Zimola. Již ale nedodává, že může jít o časově zdlouhavý a právně složitý proces.

Úspora času a administrativy?

Subjekty, které vypisují užší výběrová řízení, uvádějí jako důvody, proč jim dávají přednost před otevřenými, časovou úsporu a méně náročnou a nákladnou administrativu. V případě Jihočeského kraje se takové předpoklady ukazují jako naprosto liché. Jak vyplývá ze zadávacích podmínek obou programů modernizace komunikací II. a III. třídy, byly cenové nabídky vylosovaných finalistů otevřeny 23. srpna. Kraj tedy zná jména možných vítězů programů P3 a P4, kteří podali nejvýhodnější cenovou nabídku.

Doposud – vzhledem k okolnostem, které po losovačkách nastaly – s nimi ale nebyly smlouvy uzavřeny. A těžko říci, kdy a jestli vůbec se tak stane. Kdyby bylo vypsáno otevřené řízení, kraj by sice musel posoudit cenové nabídky všech uchazečů, kteří se do tendru přihlásili, mohl si tak ale ušetřit nepříjemnosti s policejním vyšetřováním, potenciální oplétačky s Evropskou komisí nebo Evropským účetním dvorem a také riziko, že nestihne vyčerpat dotace z evropských fondů.

O výběrových řízeních, u nichž bylo použito elektronické losovací zařízení, si přečtete také v těchto článcích:

Losovačky o veřejné zakázky připomínají potravinový řetězec

Cinknutá jihočeská losovačka aneb Jak se hejtman Zimola mýlil

Kam se losovací mašiny pro veřejné zakázky hrabou na forbes v hospodě

 

Zdroj: http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/slavne-jihoceske-losovacce-predchazel-varovny-dopis-pro-hejtmana-zimolu

 

 

 

 

 

 

Forum Energy podalo další žalobu na městské politiky v čele českobudějovické teplárny. Škodu odhaduje na 62 miliónů.

 

Forum Energy podalo u Krajského soudu v Českých Budějovicích jménem Teplárny České Budějovice v pořadí již třetí žalobu o náhradu škody týkající se nevýhodné investice, kterou měli městští politici provést v Teplárně České Budějovice za působení primátora Juraje Thomy v dozorčí radě společnosti. Celková výše škody, kterou způsobila rekultivace odkaliště v Hodějovicích, společnost odhaduje na nejméně 62 633 000 Kč. Předchozí žaloby se týkaly investičních projektů turbíny TG 6 a prodeje dceřiné společnosti teplárny Zkušebny Mydlovary a dalších aktiv teplárny.

Odkaliště je technologické zařízení teplárny, které sloužilo k ukládání odpadní škváry vzniklého spalováním uhlí v teplárenských kotlích.

Představenstvo TČB v roce 2007 se rozhodlo údajně kvůli zvýšeným nákladům odkaliště zrušit a rekultivovat. „Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo, že za účelem úspory 4,25 milionů teplárna za čtyři roky, teplárna za stejné období proinvestovala 20x tolik“ říká tiskový mluvčí společnosti Forum Energy Giuliano Giannetti. Celková výše investice může nakonec podle odhadu činit až 176 mil. Kč a výsledkem bude nevratná likvidace odkaliště a souvisejícího zařízení, které již v minulosti dokázalo uchránit teplárnu před povodní v roce 2002 a mohlo teplárně sloužit dalších 15 let.

„Projekt nese veškeré znaky diletantství, které je předmětem debat na zastupitelstvu města“ pokračuje tiskový mluvčí společnosti Giuliano Giannetti. Stejně jako problémový projekt turbíny TG 6 projekt odkaliště navrhla, doporučila a následně realizovala jediná firma, která se tak dostala do situace, že víceméně kontrolovala sama sebe. Stejná společnost nyní realizuje i odvoz škváry tzv. suchou cestou – tj. kamiony. Zakázka navíc i přes parametry, které jednoznačně vyžadují její schválení valnou hromadou společnosti, byla realizována bez jejího souhlasu a jako podlimitní tedy mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek – tj. za snížené kontroly, který by vyloučila možné machinace. „Pokud vezmeme v úvahu další faktory jako nadstandardní vztahy některých členů představenstva s dodavatelem projektu a střet zájmu tehdejšího ředitele teplárny, který byl a stále zároveň i starostou dotčené obce Staré Hodějovice a ředitelem realitní společnosti Blažek reality s.r.o., je naprosto nepochopitelné jak mohl tehdejší šéf dozorčí rady a současný primátor města České Budějovice Juraj Thoma tento projekt v rámci své kontrolní činnosti vůbec připustit.“ Dodává tiskový mluvčí společnosti Forum Energy Giuliano Giannetti.

V případě, že se prokáže vina obžalovaných, budou muset odpovědné osoby – především bývalí i současní městští politici, kteří se v představenstvu teplárny podíleli na realizaci tohoto projektu - teplárně zaplatit škodu ve výši od 963 tisíc do 11,3 miliónů Kč.

Poznámka pro editora:

Další odkazy kde je možné získat informace o odkališti:

 http://budejovice.idnes.cz/hasici-zkontrolovali-odkaliste-na-jihu-cech-chteji-predejit-katastrofe-1nz-/budejovice-zpravy.aspx?c=A101020_110219_budejovice-zpravy_pp

 http://www.rekka.cz/proj_3.php

 http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/odkaliste-v-hodejovicich-si-oblibil-20111026.html

Umístění odkaliště

 http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&gl=cz&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=215606730027317224475.0004b162e4c966f4c7b18

Odškvárování mokrou cestou: škvára vzniklá ze spalování uhlí v teplárenském kotli propadá do jímky, kde je smíchána s vodou, výsledný produkt je posléze pomocí výkonných čerpadel pomocí potrubí přečerpán na odkaliště, který slouží jako skládka. Vzhledem k umístění jímky na úrovni zemského povrchu je možné v případě zvýšené hladiny spodní vody (povodně či záplavy) stejným systémem tuto vodu odčerpat a zachránit tak výrobní technologie podniku. Teplárna o tuto možnost nyní nevratně přišla.

Firma Rekka AVE: ve studii, která řešila odpadní hospodářství teplárny, nejprve navrhla přechod na tzv. „suchou cestu“, následně realizuje rekultivaci odkaliště a nyní také realizuje vlastní odvoz škváry suchou cestou, tj. pomocí vlastních kamionů. Podle internetového serveru www.ceske-budejovice.cz tehdejší člen představenstva společnosti JUDr. Josef Průcha tuto společnost zároveň se svojí funkcí právně zastupoval.

Výpočet škody: záminkou pro rozsáhlou investici do rekultivace měla být údajná úspora na nákladech spojených s odpadním hospodářstvím teplárny. Cena za odvoz jedné tuny škváry tzv. suchou cestou činí 200Kč zatímco díky legislativnímu poplatku náklady na uskladnění stejného množství škváry stálo 535 Kč tj. o 335 Kč za tunu dráže. Při 5 000 t škváry, které teplárna ročně uskladňovala na odkaliště v roce 2007, by nicméně celková roční úspora spojená s přechodem na tzv. suchou cestu činila pouze 1 675 000 Kč ročně. Výše úspory tudíž naprosto neodpovídá plánovaným nákladům, které se mají vyšplhat na 176 mil Kč. Navíc úsporu bylo možné realizovat i bez likvidace odkaliště, které mohlo i nadále sloužit jako rezervní skladiště pro případ akutní potřeby teplárny. Odkaliště podle odhadů Forum Energy disponovalo rezervní kapacitou na dalších 15 let.

Forum Energy s.r.o. se stala nákupem podílu od skupiny E. ON v Teplárně České Budějovice, a.s. nejvýznamnějším privátním akcionářem teplárny. Forum Energy s.r.o. považuje tuto investici za dlouhodobou a strategickou a má zájem se aktivně podílet na řádné správě a rozvoji Teplárny České Budějovice, a.s.

Naší vizí je Teplárna České Budějovice, a.s. jako bezpečný a spolehlivý dodavatel tepelné energie pro občany, firmy a organizace ve městě České Budějovice, jako ekologická, moderní, transparentní a vysoce profesionálně řízená společnost.

Tiskový servis Forum Energy s.r.o.

Kontaktní osoba: Giuliano Giannetti, tiskový mluvčí FORUM ENERGY s.r.o (tel. 775 705 851, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )